Ürünlerimiz
Kalite Politikamız
Vizyon, misyon, temel değerler ve taahhütlerimiz doğrultusunda; Ürünlerimizin güvenilirliği, bakım kolaylığı, kalitesi, fiyatı ve teslimat süresi konularında müşterilerimizin her gün artan ihtiyaç ve beklentilerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için; ürün/servis kalitesini yükseltmek ve genişlemesini sağlamak temel politikamızdır. Üretim proseslerini optimal duruma getirmek, işletme düşüncesinin her bölüme ve prosese yayılmasını gerektirir. Şeffaflık ve karşılıklı bilgi aktarımı ve paylaşımı iç ve dış müşterimize karşı güvenimizi arttırır. Gelecekte de başarımızı sürdürebilmek için, müşterilerimizin beklentilerini üst düzeyde gerçekleştirmek stratejimiz, amacımızdır. Düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri, proses odaklı yaklaşım ile sürekli iyileştirme görevimiz ve taahhüdümüzdür. Bu amaçla kurulmuş olan Kalite Politikamızdaki taahhütlerimiz; ölçülebilir kalite hedefleri ile desteklenir. Kalite el kitabımızın kabulü ile yönetimimiz, yönetim sorumluluğu bilinci içinde Kalite Yönetim Sisteminin yürütülmesi ve daha da geliştirilmesini sağlamak için gerekli eğitim ihtiyacı ve diğer kaynakları sağlamayı taahhüt eder.