Ürünlerimiz
Çevre Politikamız
KÖHLER A.Ş. firması olarak Çevre Kirliliğine verdiğimiz önemle yola çıktığımız bu süreçte;

Ulusal, uluslar arası ve yerel yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı ve yerine getirmeyi;

Çağın getirdiği gereksinimleri dikkate alarak çevresel kirlenmeyi önlemeyi;

Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri sürekli kontrol altında tutarak çevre performansımızı geliştirmeyi ve sürdürmeyi;

Çevre dostu ve güvenliği sağlayan ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve satmayı;

Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı, Geri kazanımı olmayan atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf ettirmeyi,

Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,

Çevresel amaç ve hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri ve eğitimleri gerçekleştirmeyi,

İlgili tüm taraflar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı, taahhüt ve kabul ederiz.