Ürünlerimiz
Kalite Politikamız
KÖHLER olarak faaliyet gösterdiğimiz elektronik sayaç üretimi sektörlerin de Türkiye’nin lider firması olarak; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahip kuruluşumuzun; Müşterilerine Karşı Sorumluluğu; • Mevcut ve potansiyel müşterilerimizin; trendlere uygun yeni tasarımlarımızla beklenti ve ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılamak, • Müşterilerine daima en yüksek kalitede ürünler sunarak, sürekli eğitimler ile bilinçlenen personelimizle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, • Yasal mevzuatlar çerçevesinde, sağlıklı ve güvenli bir ortamda minimum maliyetlerde üretimi sağlamak, • İstenilen kalitede, pazar araştırmasından satış sonrası desteğe kadar tüm süreçlerde sürekli iyileşme sağlamak, • Uluslararası standartlarda mal ve hizmet üretip bunların sürekliliğini sağlamak, Kalite Politikamızdır. Çalışanlarına karşı Sorumluluğu; • Faaliyet kapsamımızda mevcut İSG (iş sağlığı ve güvenliği) ile ilgili yasal mevzuatı takip ederek mevzuata uygun üretim yapmak, • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak, • Firmamızda İSG (iş sağlığı ve güvenliği) risklerinin belirlenerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve İSG performansını sürekli iyileştirmek, • Çalışanlarımızda sürekli eğitimler ile İSG (iş sağlığı ve güvenliği) bilinçlenmesini ve farkındalığını sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır. Çevreye Karşı Sorumluluğu; • Tüm şirket çalışanlarını çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek, çevre boyut ve etkilerini asgari düzeye indirmek, • Planlanan üretim faaliyetlerinde ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak, • Çevre performansını zaman içinde sürekli geliştirmek, • İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak, • Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak, • Atıkları minimuma indirmek ve kirliliği kaynağında önlemek, • Enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, Çevre Politikamızdır.