Ürünlerimiz
Misyonumuz

Her çeşit mekanik / elektronik sayaç ve girdilerin üretimi, montaj, ayar, satış ve servis hizmeti verilmesi

Yan sanayi ve servis çalışmalarında teknik bilgi paylaşımı sağlanması

Ülkemize ve paydaşlara katma değer sağlanması,